REVIEW MỘT SỐ CÀ PHÊ CỦA CAFFE SAPHIE

TỔNG QUÁT CHUNG

Hạt cà phê của Caffe Saphie được rang và hoàn thành theo nguyên lý tươi và mộc. Hạt chọn lựa loại hảo hạng nhất, hiện tại chỉ dùng hạt của Việt Nam. Gu rang: rang đậm – rang vừa. Mọi sản phẩm đều không chất bảo quản ; không gia vị ; không phủ màu. Hương và vị của mọi sản phẩm là nguyên bản.

 

TÌM HIỂU THÊM CÀ PHÊ CAFFE SAPHIE

Khi Cô Chú Anh Chị bạn muốn thử Cà phê của Caffe Saphie:

 

CAFFE SAPHIE & TOPATEA

28 Mai Chí Thọ – P. An Phú – Tp Thủ Đức – Tp HCM.

(S4.0018 ShopHouse – The Sun Avenue)

Hotline: (+84) 2873054568; (+84) 902.610729

 


I. MÃ HÀNG: M100FF

 1. Thông tin sản phẩm:

– Hạt Moka Bourbon cây cổ bản địa từ xưa vùng Cầu đất, sưu tập và sơ chế thủ công cùng với phơi nắng

– Hạt này thường không có nhiều, chủ yếu là đặt sưu tập, nên giá thành cao, bù lại hương vị rất đặc biệt

– Nhiệt độ rang: Hạt rang đậm nhiệt theo phương pháp Full French Roasting.

– Hương thơm nổi bật. Phù hợp pha chế bằng máy các món cao cấp

Hương (Aroma): Nồng nàn nhất, đậm sắc và có chiều sâu

Vị đắng (Taste): Đắng nhỏ rền, vị mạnh

Vị chua (Sour taste):  Không chua

 1. Các cách pha chế:

Pha máy (espresso machine): Phù hợp

Pha Phin (kiểu pha truyền thống VN): Phù hợp

Món gu VN: Café đen nóng pha phin, cà phê sữa nóng / đá

Món gu nước ngoài: Espresso gu đậm không chua, Cappuccino, Latte…


Ii. MÃ HÀNG: M100FC

 1. Thông tin sản phẩm:

– Hạt Moka Bourbon cây cổ bản địa từ xưa vùng Cầu đất, sưu tập và sơ chế thủ công cùng với phơi nắng

– Hạt này thường không có nhiều, chủ yếu là đặt sưu tập, nên giá thành cao, bù lại hương vị rất đặc biệt

– Nhiệt độ rang: Hạt rang vừa nhiệt theo phương pháp Full City Roasting

– Hương thơm nổi bật. Phù hợp pha chế bằng máy các món cao cấp

Hương (Aroma): Thơm mạnh

Vị đắng (Taste): Đắng nhỏ rền, vị thanh tao

Vị chua (Sour taste):  Chua nhẹ

 1. Các cách pha chế:

Pha máy (espresso machine): Phù hợp

Pha Phin (kiểu pha truyền thống VN): Không nên

Món gu VN: Không nên

Món gu nước ngoài: Espresso gu chua nhẹ, Cappuccino, Latte…


IIi. MÃ HÀNG: A100FF

 1. Thông tin sản phẩm:

– Hạt Arabica Catimo Cầu đất, sơ chế thủ công cùng với phơi nắng

– Hạt arabica phổ biến vùng Cầu đất có hương vị đặc biệt do vùng đất, khí hậu và cách trồng theo bản sắc riêng

– Nhiệt độ rang: Hạt rang đậm nhiệt theo phương pháp Full French roasting

– Hương thơm nổi bật. Phù hợp pha chế bằng máy các món espresso gu mạnh

Hương (Aroma): Thơm mạnh, đậm sắc và có chiều sâu

Vị đắng (Taste): Đắng nhỏ rền, vị mạnh

Vị chua (Sour taste):  Không chua

 1. Các cách pha chế:

Pha máy (espresso machine): Phù hợp

Pha Phin (kiểu pha truyền thống VN): Phù hợp

Món gu VN: Café đen nóng pha phin, cà phê sữa nóng / đá

Món gu nước ngoài: Espresso gu đậm không chua, Cappuccino, Latte…


IV. MÃ HÀNG: A100FC

 1. Thông tin sản phẩm:

– Hạt Arabica Catimo Cầu đất, sơ chế thủ công cùng với phơi nắng

– Hạt arabica phổ biến vùng Cầu đất có hương vị đặc biệt do vùng đất, khí hậu và cách trồng theo bản sắc riêng

– Nhiệt độ rang: Hạt rang vừa nhiệt theo phương pháp Full City roasting

– Hương thơm nổi bật. Phù hợp pha chế bằng máy các món cao cấp

Hương (Aroma): Thơm mạnh

Vị đắng (Taste): Đắng nhỏ rền, vị thanh tao

Vị chua (Sour taste):  Chua nhẹ

 1. Các cách pha chế:

Pha máy (espresso machine): Phù hợp

Pha Phin (kiểu pha truyền thống VN): Không nên

Món gu VN: Không nên

Món gu nước ngoài: Espresso gu chua nhẹ, Cappuccino, Latte…


V. MÃ HÀNG: M271FF

 1. Thông tin sản phẩm:

– Sản phẩm là kết quả của phối trộn 03 loạt hạt rang đậm: Arabica – Robusta – Peaberry,

– Hạt phối trộn theo nguyên lý cân bằng, đảm bảo hương đủ thơm và vị đủ mạnh ấn tượng với kiểu cà phê VN

– Nhiệt độ rang: Hạt rang đậm nhiệt theo phương pháp Full French roasting

– Hương thơm nổi bật. Phù hợp pha chế bằng máy các món espresso gu mạnh

Hương (Aroma): Thơm khá mạnh, đậm sắc và có chiều sâu

Vị đắng (Taste): Đắng vừa, vị mạnh

Vị chua (Sour taste):  Không chua

 1. Các cách pha chế:

Pha máy (espresso machine): Phù hợp

Pha Phin (kiểu pha truyền thống VN): Phù hợp

Món gu VN: Gu phổ biến VN nói chung: Café đen nóng pha phin, cà phê đá, cà phê sữa nóng / đá

Món gu nước ngoài: Espresso gu đậm nặng, Frappuccino…


VI. MÃ HÀNG: M271FC

 1. Thông tin sản phẩm:

– Sản phẩm là kết quả của phối trộn 03 loạt hạt rang đậm: Arabica – Robusta – Peaberry,

– Hạt phối trộn theo nguyên lý cân bằng, đảm bảo hương đủ thơm và vị đủ mạnh ấn tượng với kiểu cà phê VN

– Nhiệt độ rang: Hạt rang vừa nhiệt theo phương pháp Full City roasting

– Hương thơm nổi bật. Phù hợp pha chế bằng máy các món espresso gu vừa

Hương (Aroma): Thơm khá mạnh, đậm sắc và có chiều sâu

Vị đắng (Taste): Đắng vừa, vị vừa

Vị chua (Sour taste):  Chua nhẹ

 1. Các cách pha chế:

Pha máy (espresso machine): Phù hợp

Pha Phin (kiểu pha truyền thống VN): không phù hợp

Món gu VN: Gu phổ biến VN nói chung: Thường không dùng loại hạt này

Món gu nước ngoài: Espresso gu chua nhẹ nhưng đậm vị, Cappuccino, Latte…


VII. MÃ HÀNG: M451FF

 1. Thông tin sản phẩm:

– Sản phẩm là kết quả của phối trộn 03 loạt hạt rang đậm: Arabica – Robusta – Peaberry,

– Hạt phối trộn theo nguyên lý cân bằng, đảm bảo hương đủ thơm và vị đủ mạnh ấn tượng với kiểu cà phê VN

– Nhiệt độ rang: Hạt rang đậm nhiệt theo phương pháp Full French roasting

– Hương thơm nổi bật. Phù hợp pha chế bằng máy các món espresso gu mạnh

Hương (Aroma): Thơm khá mạnh, đậm sắc và có chiều sâu

Vị đắng (Taste): Đắng vừa, vị vừa, nhẹ hơn M271ff

Vị chua (Sour taste):  Không chua

 1. Các cách pha chế:

Pha máy (espresso machine): Phù hợp

Pha Phin (kiểu pha truyền thống VN): Phù hợp

Món gu VN: Gu phổ biến VN nói chung: Café đen nóng pha phin, cà phê đá, cà phê sữa nóng / đá

Món gu nước ngoài: Espresso gu trung bình nặng, Cappuccino, Latte…


VIII. MÃ HÀNG: M451FC

 1. Thông tin sản phẩm:

– Sản phẩm là kết quả của phối trộn 03 loạt hạt rang đậm: Arabica – Robusta – Peaberry,

– Hạt phối trộn theo nguyên lý cân bằng, đảm bảo hương đủ thơm và vị đủ mạnh ấn tượng với kiểu cà phê VN

– Nhiệt độ rang: Hạt rang đậm nhiệt theo phương pháp Full city roasting

– Hương thơm nổi bật. Phù hợp pha chế bằng máy các món espresso gu đắng nhẹ

Hương (Aroma): Thơm khá mạnh

Vị đắng (Taste): Đắng rền nhẹ, vị vừa, nhẹ hơn M271fc

Vị chua (Sour taste):  Chua nhẹ

 1. Các cách pha chế:

Pha máy (espresso machine): Phù hợp

Pha Phin (kiểu pha truyền thống VN): không phù hợp

Món gu VN: Gu phổ biến VN nói chung: Thường không dùng loại hạt này

Món gu nước ngoài: Espresso gu đắng nhẹ, Cappuccino, Latte…


IX. MÃ HÀNG: M55FF

 1. Thông tin sản phẩm:

– Sản phẩm là kết quả của phối trộn 02 loạt hạt rang đậm: Arabica – Robusta

– Hạt phối trộn theo nguyên lý cân bằng, đảm bảo hương đủ thơm và vị đủ mạnh ấn tượng với kiểu cà phê VN

– Nhiệt độ rang: Hạt rang đậm nhiệt theo phương pháp Full French roasting

– Hương thơm nổi bật. Phù hợp pha chế bằng máy các món espresso gu mạnh

Hương (Aroma): Thơm khá mạnh, đậm sắc

Vị đắng (Taste): Đắng vừa, vị vừa, nhẹ hơn M271ff

Vị chua (Sour taste):  Không chua

 1. Các cách pha chế:

Pha máy (espresso machine): Phù hợp

Pha Phin (kiểu pha truyền thống VN): Phù hợp

Món gu VN: Gu phổ biến VN nói chung: Café đen nóng pha phin, cà phê đá, cà phê sữa nóng / đá

Món gu nước ngoài: Espresso gu trung bình nặng, Cappuccino, Latte…


X. MÃ HÀNG: M55FC

 1. Thông tin sản phẩm:

– Sản phẩm là kết quả của phối trộn 02 loạt hạt rang đậm: Arabica – Robusta

– Hạt phối trộn theo nguyên lý cân bằng, đảm bảo hương đủ thơm và vị đủ mạnh ấn tượng với kiểu cà phê VN

– Nhiệt độ rang: Hạt rang đậm nhiệt theo phương pháp Full city roasting

– Hương thơm nổi bật. Phù hợp pha chế bằng máy các món espresso gu đắng nhẹ

Hương (Aroma): Thơm khá mạnh

Vị đắng (Taste): Đắng rền nhẹ, vị vừa, nhẹ hơn M271fc

Vị chua (Sour taste):  Chua nhẹ

 1. Các cách pha chế:

Pha máy (espresso machine): Phù hợp

Pha Phin (kiểu pha truyền thống VN): không phù hợp

Món gu VN: Gu phổ biến VN nói chung: Thường không dùng loại hạt này

Món gu nước ngoài: Espresso gu đắng nhẹ, Cappuccino, Latte…


XI. MÃ HÀNG: R100FF

 1. Thông tin sản phẩm:

– Hạt Robusta Tây nguyên, sơ chế thủ công cùng với phơi nắng

– Hạt Robusta vùng Tây Nguyên có hương vị đặc biệt do vùng đất & khí hậu

– Nhiệt độ rang: Hạt rang đậm nhiệt theo phương pháp Full French roasting

– Hương thơm trung. Phù hợp pha chế bằng máy các món espresso gu mạnh nhất

Hương (Aroma): Thơm khá mạnh, đậm sắc

Vị đắng (Taste): Đắng mạnh, vị mạnh, rền sâu

Vị chua (Sour taste):  Không chua

 1. Các cách pha chế:

Pha máy (espresso machine): Dùng được

Pha Phin (kiểu pha truyền thống VN): Dùng được

Món gu VN: Gu phổ biến VN nói chung: Café đen nóng pha phin, cà phê đá, cà phê sữa nóng / đá

Món gu nước ngoài: Espresso gu cực nặng, Cappuccino, Latte…


XII. MÃ HÀNG: R100FC

 1. Thông tin sản phẩm:

– Hạt Robusta Tây nguyên, sơ chế thủ công cùng với phơi nắng

– Hạt Robusta vùng Tây Nguyên có hương vị đặc biệt do vùng đất & khí hậu

– Nhiệt độ rang: Hạt rang đậm nhiệt theo phương pháp Full city roasting

– Hương thơm trung bình. Phù hợp pha chế bằng máy các món espresso gu mạnh.

Hương (Aroma): Thơm khá mạnh

Vị đắng (Taste): Đắng mạnh, rền sâu

Vị chua (Sour taste):  Không chua

 1. Các cách pha chế:

Pha máy (espresso machine): Dùng được

Pha Phin (kiểu pha truyền thống VN): Dùng được

Món gu VN: Gu phổ biến VN nói chung: Cà phê sữa đá, cà phê sữa nóng, cà phê đen đá gu nặng

Món gu nước ngoài: Espresso gu nặng, Cappuccino, Latte.

Bài viết liên quan